Werknemers

Zorg voor een optimale bescherming van je medewerkers met polissen op maat

Je medewerkers zijn van onschatbare waarde voor je bedrijf of organisatie. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan het succes van je onderneming. Daarom wil je hen de beste extralegale verzekeringen bieden, die je verplicht of vrijwillig kunt afsluiten voor je personeel. Deze verzekeringen worden steeds meer gewaardeerd als onderdeel van het totale beloningspakket. Vanbreda Ausloos adviseert je bij het samenstellen van een verzekeringspakket dat zowel inhoudelijk als financieel optimaal is, afgestemd op je bedrijf en je werknemers.

MASF26609

Uniek verzekeringsconcept "We Care" voor persoonlijke verzekeringen

Ruime expertise in Employee Benefits

Uitgebreide dekkingen tegen voordelige premies

Personenverzekeringen op internationaal niveau

Polissen op maat met eigen clausules

Employee Benefits: Bescherm je menselijk kapitaal

Employee Benefits zijn de extralegale voordelen die je als werkgever aan je medewerkers geeft om hen beter te beschermen tegen financiële risico's die kunnen ontstaan door pensionering, ziekte, ongeval of overlijden. Als werkgever heb je een zorgplicht ten opzichte van je werknemers. Deze Duty of Care geldt niet alleen tijdens de werkuren, maar ook daarbuiten.

Met een aangepast verzekeringspakket:

  • Profileer je jezelf als werkgever op de arbeidsmarkt
  • Zijn je medewerkers volledig en correct verzekerd
  • Bescherm je je medewerkers beter en voordeliger
  • Zeker nu de War for Talent volop woedt, is een aangepast verzekeringspakket een must in het beloningspakket. De vele mogelijkheden op het gebied van persoonlijke verzekeringen kunnen echter overweldigend zijn. Onze experts helpen je graag bij het samenstellen van je verzekeringspakket.

Uniek con­cept op de Bel­gi­sche markt: We Care”

Hui­di­ge situ­a­tie in kaart brengen

We brengen de bestaande verzekeringen voor de medewerkers van je bedrijf in kaart.

Ana­ly­se van alle dekkingen

We analyseren alle dekkingen, bepalen actiepunten en sporen hiaten, overlappingen en onregelmatigheden op.

Aan­be­ve­lings­rap­port opstellen

We doen voorstellen voor inhoudelijke en financiële optimalisaties en ontwikkelen, in samenspraak met jou, het ideale pensioen-, overlijdens- en invaliditeitsplan en andere oplossingen voor jouw bedrijf.

Moge­lijk vervolgtraject

We zorgen voor de inhoudelijke aanpassingen van de bestaande verzekeringspolissen en/of starten een marktconsultatie op voor de bestaande of gewenste persoonlijke verzekeringen. Wij kunnen je ook dagelijks ondersteunen bij het beheer van je verzekeringspakket.

Onze oplos­sin­gen

Groeps­ver­ze­ke­ring pen­si­oen en overlijden

Je werknemers kunnen een extra pensioen opbouwen met een groepsverzekering pensioen. Je hebt de keuze uit verschillende opties voor aanvullende pensioenregelingen en financieringsmogelijkheden. Een volledig pensioenplan omvat ook een dekking voor overlijden.

Hos­pi­ta­li­sa­tie­ver­ze­ke­ring

Met een hospitalisatieverzekering bescherm je je medewerkers, en eventueel hun gezinsleden, tegen de kosten van een ziekenhuisopname of een medische behandeling.

Je kunt ook een dekking voor bijstand toevoegen aan deze verzekering, bijvoorbeeld voor terugkeer naar huis en spoedeisend medisch vervoer.

→ Een aanvullende ambulante kostenverzekering is een goede aanvulling op een hospitalisatieverzekering. Deze vergoedt verschillende ambulante kosten zoals bezoeken aan artsen, geneesmiddelen, tandzorg en kosten voor brillen.

Ver­ze­ke­ring gewaar­borgd inkomen

Je werknemer kan grote financiële gevolgen ondervinden van langdurige afwezigheid. Met een verzekering gewaarborgd inkomen beperk je het inkomstenverlies van een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt is.

Ver­ze­ke­ring arbeidsongevallen

Deze verzekering is wettelijk verplicht en biedt een aantal essentiële dekkingen voor je medewerkers en jobstudenten, waaronder:

  • Tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  • Blijvende arbeidsongeschiktheid
  • Overlijden
  • Medische kosten
  • Kosten voor (schade aan) prothesen

Je kunt de wettelijke dekkingen uitbreiden, bijvoorbeeld voor thuiswerk, opdrachten in het buitenland en evenementen.

Arbeidsongevallen

Ver­ze­ke­ring exce­dent arbeidsongevallen

Deze dekking is een aanvulling op de wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering. De wetgever stelt een wettelijk loonplafond vast voor de vergoedingen. Als bedrijf kun je zelf de dekkingen bepalen. Dit doe je met een verzekering excedent arbeidsongevallen.

Ver­ze­ke­ring privéleven

Het is soms onduidelijk of een activiteit tijdens het werk of het privéleven plaatsvindt. Wat als je werknemer tijdens een zakenreis wordt aangereden terwijl hij even gaat joggen voor het werk? Vermijd discussie en bied je werknemer een extralegaal voordeel met een verzekering privéleven. Je kunt ook hier zelf het vergoedingssysteem opstellen.

Ver­ze­ke­ring inter­na­ti­o­na­le mobiliteit

Bedrijven hebben verschillende opties om hun medewerkers internationaal te laten werken. De aard van de tewerkstelling, zoals expatriëring, zakenreizen, split salary of detachering, bepaalt welke verzekeringsoplossing nodig is.

Per­so­nen­ver­ze­ke­ring op inter­na­ti­o­naal niveau

Vergeet niet om de personenverzekeringen te optimaliseren voor de buitenlandse entiteiten van je onderneming. Zo zorg je ervoor dat alle medewerkers, in binnen- en buitenland, kunnen genieten van een gelijkaardige dekking.

Infor­ma­tie­plicht ziek­te­ver­ze­ke­rin­gen voor werkgevers

De wet Verwilghen (of de wet op de ziekteverzekeringsovereenkomsten) verplicht je als werkgever om twee keer informatie te geven over een ziekteverzekering. Deze informatieplicht gaat over de mogelijkheid tot individuele voortzetting en de mogelijkheid tot voorfinanciering.

CTA Image

Bescherm je mede­wer­kers met een geop­ti­ma­li­seerd ver­ze­ke­rings­pak­ket voor loka­le bedrijven

Vanbreda Ausloos is onderdeel van de grootste onafhankelijke Belgische verzekeringsmakelaar en risicoconsultant. Samen met het wereldwijde netwerk van Lockton Global zorgen wij voor dezelfde service en dekking over de hele wereld.

Ons team staat voor je klaar. Hoe kun­nen we je helpen?

Naam
Consent 
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.