Property

Risicopreventie en gepersonaliseerde oplossingen voor lokale KMO's en internationale bedrijven

Zorg dat je onderneming blijft draaien bij situaties zoals brand, wateroverlast, machinebreuk, elektronische problemen of andere risico's die grote materiële en financiële gevolgen kunnen hebben. De specialisten van Vanbreda Ausloos onderzoeken het risicobeheer van je bedrijf en bieden oplossingen op maat, zelfs voor sites in het buitenland.

KNSF07778

Grondige audits van alle bedrijfslocaties

Technische preventierapporten opgemaakt door onze eigen experts

Op maat gemaakte polissen, ook voor internationale bedrijven

Meer dan tien jaar ervaring in property

Ruim internationaal netwerk van verzekeringspartners

Identificeer de risico's voor je bedrijf

Het in kaart brengen van de risico's voor jou als ondernemer en voor je bedrijf is een complexe taak. Onze specialisten werken graag samen met jou en je bedrijf om een Business Continuity Plan op te stellen. In dit voorbereidende handboek beschrijven we welke risico's je bedrijf loopt en hoe een snelle, efficiënte en gerichte herstart kan gebeuren bij grote schade.

Onze ruime kennis stelt ons in staat om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die aangepast zijn aan de behoeften van je bedrijf.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jou en je bedrijf? Onze specialisten staan klaar om samen met jou aan de slag te gaan.

Ver­ze­ke­rin­gen voor de con­ti­nu­ï­teit van je bedrijf

Klas­sie­ke brandverzekering

Een brand kan plotseling uitbreken, door een menselijke fout of door een technisch defect. Met een traditionele brandverzekering van Vanbreda Ausloos zorg je ervoor dat jouw bedrijf geen brandschade lijdt.

Wat is een traditionele brandverzekering?

Een traditionele brandverzekering vergoedt alleen de risico's die expliciet vermeld zijn. De verzekerde moet bewijzen dat het om een gedekte schade gaat.

De verzekering kan ook andere risico's vergoeden, zoals waterschade, elektrische schade en andere soorten schade.

Polis Alle risico’s

Een all-riskformule wordt steeds populairder bij bedrijven. Met een verzekering Alle Risico's van Vanbreda Ausloos bescherm je jouw bedrijf tegen elke vorm van schade of verlies.

Wat is een verzekering Alle risico's?

Alles is verzekerd, behalve wat duidelijk uitgesloten is, zoals bijvoorbeeld oorlogs- of nucleaire risico's. Een groot voordeel van deze formule is de omgekeerde bewijslast. Elke schade is gedekt, tenzij de verzekeraar bewijst dat het een uitsluiting is.

Ver­ze­ke­ring bedrijfsschade

Een verzekering bedrijfsschade is een ideale aanvulling op de brandverzekering. Het vergoedt de financiële verliezen die jouw bedrijf oploopt door risico's die verzekerd zijn in de brandpolis. Een brandverzekering dekt de materiële schade, een verzekering bedrijfsschade dekt de financiële gevolgschade.

Compenseer margeverlies

Brand, waterschade of een andere soort schade kan de productie verstoren of zelfs tijdelijk stopzetten. Daardoor zakt de omzet, maar de vaste kosten blijven gelijk. Dit beïnvloedt de winstmarge en kan de toestand van jouw bedrijf verslechteren.

De verzekering voor bedrijfsverlies compenseert dit margeverlies. De polis garandeert gedurende een vooraf vastgestelde periode de verliezen van jouw bedrijfsresultaat.

Behoud het financiële niveau van jouw bedrijf.

Met een polis voor bedrijfsverlies van Vanbreda Ausloos heb je een financiële buffer die het margeverlies opvangt, zodat het financiële niveau van jouw bedrijf gelijk blijft alsof de schade niet is gebeurd.

Een Corporate Loss Prevention Manual (CLPM) voor brandpreventie voor bedrijven

Wil je een brandpreventiebeleid op maat van jouw bedrijf? Bij Vanbreda Ausloos werken onze specialisten samen met jou aan een Corporate Loss Prevention Manual. Dit is een gepersonaliseerde gids waarin we alle acties en aandachtspunten beschrijven. We houden hierbij rekening met:

  • Algemene preventiestrategie
  • Beveiligingsmaatregelen: rookmelders, sprinklers, enz.
  • Menselijke factoren: training, orde en netheid, enz.

Hoe komt een CLPM tot stand?

Om een CLPM op maat van jouw bedrijf te maken, voeren we een grondige audit uit op elke bedrijfslocatie. Dit document omvat alle eisen voor brandpreventie en geldt als richtlijn voor al jouw vestigingen. De eisen worden steeds in samenspraak met het bedrijf vastgelegd.

Wie heeft baat bij een CLPM?

Een CLPM is handig voor grote ondernemingen met vestigingen in binnen- en buitenland. Het bepaalt de minimale norm voor al jouw bedrijfslocaties, zodat het brandpreventiebeleid op alle locaties gelijk is. Dit levert 3 voordelen op voor jouw onderneming:

  • Verzekert bedrijfscontinuïteit
  • Bepaalt gerichte investeringsnoden
  • Houdt verzekeringspremies in toom

Ver­ze­ke­ring Alle risico’s elektronica

Jouw bedrijf kan niet zonder elektronische apparaten en systemen. Een verzekering Alle Risico’s Elektronica (ARE) is een goede aanvulling op jouw brandverzekering. De polis vergoedt alle schade aan elektronisch kantoormateriaal, behalve als dit expliciet is uitgesloten.

Machi­ne­breuk­ver­ze­ke­ring

Machines zijn ook een vitaal onderdeel van een onderneming. Als deze defect raken, heeft dit meteen impact op jouw bedrijf. Wist je dat menselijke fouten de belangrijkste oorzaak zijn van kapotte machines? En deze schade wordt meestal niet gedekt door de fabrieksgarantie. De oplossing: een machinebreukverzekering. De polis dekt alle vermelde voorwerpen tegen onverwachte schade. Daarnaast kan je ook de financiële gevolgschade verzekeren met een polis voor machinebreuk. Dit is raadzaam als een bepaalde machine een bottleneck is.

CTA Image

Van­b­re­da Aus­loos is er voor jou.

Neem nu contact op!

Ons team staat voor je klaar. Hoe kun­nen we je helpen?

Naam
Consent 
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.