Bouw & vastgoed

Een algemene benadering voor de verzekering van je bouwproject

Bij een bouwproject zijn er verschillende partijen betrokken, zoals aannemer, bouwheer, architect, studiebureau, leverancier of producent. Elke partij heeft zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Elke partij sluit ook een eigen verzekering af. Maar zo zijn de dekkingen niet goed op elkaar afgestemd. Als er schade is op de werf, is het niet duidelijk wie er aansprakelijk is. Met een algemene benadering van bouwrisico's vermijd je deze onduidelijkheid en zorgen.

DIGF02530

Advies van A tot Z

Polissen op maat van je project

Vlotte en doeltreffende regeling van schadegevallen

Ruim nationaal en internationaal netwerk van verzekeraars

FMKF001729

Com­plexe risi­co’s & ver­plich­te verzekeringen

Een bouwproject is niet eenvoudig. Je krijgt te maken met heel wat uitdagingen:

  • Er zijn complexe risico's die grote schade kunnen aanrichten.
  • Er zijn ook veel verzekeringen en vergunningen die wettelijk verplicht zijn.
  • Als je in het buitenland bouwt, moet je ook daar aan alle regels voldoen.

Zo krijg je al snel een kluwen van verzekeringen, vergunningen en regelgevingen die moeilijk te begrijpen zijn. Een algemene benadering maakt het makkelijker.

Advies van A tot Z afgestemd op je bouwproject

Onze experts bij Vanbreda Ausloos hebben kennis van alle aspecten van de bouwsector. We bekijken een project als een geheel en ondersteunen je bedrijf bij elk aspect: van ontwerp en vergunning tot financiering en uitvoering. We zijn er voor je, vanaf de start van het project tot de garanties voor je afgewerkte installaties.

Daarnaast bieden wij ook:

• Investeringsadvies bij bouw- en verbouwingsprojecten over regelgevingen en eisen van de brandverzekering

• Eigen polisopstelling met aandacht voor voordelige clausules

• Nauwkeurige opvolging van verzekerde bedragen

• Advies bij het opstellen van contracten en bij verzekeringsplicht van bouwprojecten

• Analyse van huur- en verhuurcontracten

• Advies voor het opstellen van een juist verzekeringsverhaal tussen bouwheer, aannemer en architect

• Analyse van verkoopsvoorwaarden in relatie tot aansprakelijkheid

Onze oplos­sin­gen

ABR-ver­ze­ke­ring

Werk je aan een project? Een ABR-verzekering geeft je gemoedsrust. Op een bouwplaats lopen alle betrokken partijen het gevaar om schade te lijden. Maar wie draagt de aansprakelijkheid bij schade door onverwachte gebeurtenissen of menselijke vergissingen? Vaak wijzen de betrokken partijen naar elkaar.

Het is voor iedere partij belangrijk dat de werkzaamheden na een schadegeval vlug kunnen worden voortgezet. De verzekering Alle Bouwplaats Risico’s, ofwel ABR-verzekeringspolis, beschermt alle partijen en maakt de discussie over verantwoordelijkheid overbodig.

Omdat elk project uniek is, wordt een ABR-verzekering steeds op maat samengesteld.

Tien­ja­ri­ge aan­spra­ke­lijk­heids­ver­ze­ke­ring: een must

Een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering is onmisbaar. Deze dekt gedurende 10 jaar de aansprakelijkheid van architecten, aannemers en bouwpromotoren voor gebreken aan de constructie die de stabiliteit van het gebouw bedreigen. Deze verzekering is een wettelijke verplichting in de bouwsector.

Bovendien worden bestaande wetten regelmatig gewijzigd. Zo werd er in 2019 een nieuwe verzekeringsverplichting ingevoerd voor sommige bouwactoren met betrekking tot hun beroepsaansprakelijkheid.

Duur­za­me ener­gie: nieu­we risi­co’s en nieu­we oplossingen

Ten slotte brengt de technologische evolutie op het gebied van duurzame energie ook nieuwe uitdagingen met zich mee voor de verzekering. De markt van duurzame energie is in volle groei. Zonnepanelen, laadpalen en batterijen zijn maar enkele voorbeelden van hoe bedrijven groene energie kunnen produceren en opslaan.

Het beoordelen van nieuwe risico's en deze vertalen naar een verzekeringspolis vraagt de nodige expertise. Hier onderscheidt Vanbreda Ausloos zich. We blijven onze kennis en ervaring voortdurend uitbreiden en maken hiervoor gebruik van ons netwerk van nationale en internationale verzekeringsmakelaars.

Onze experts staan klaar om jouw bedrijf te ondersteunen bij de uitdagingen op het vlak van duurzame energie.

Vul de leemtes in de bouwverzekering van je project op

Dit zijn slechts enkele van de uitdagingen waar je mee te maken krijgt. Er zijn nog veel andere verzekeringen die essentieel zijn voor elk project. Zoals verzekeringen voor aansprakelijkheid, arbeidsongevallen, wagenpark en andere verplichte polissen.

Door het grote aantal polissen kunnen er leemtes ontstaan in de verzekering van je bouwproject.

Een voorbeeld als verduidelijking:

Je sluit als bouwheer een ABR-polis af die de materiële schade en de aansprakelijkheid van alle betrokken partijen dekt. Maar de aannemer, architect en het studiebureau hebben elk hun eigen verzekering voor hun beroepsaansprakelijkheid.

Sector Bouw Ilustratie
HKF00269

Onze bouwspecialisten bij Vanbreda Ausloos onderzoeken de verschillende dekkingen. We bekijken eerst alle polissen van elke partij:

  • Hoe is elke partij verzekerd?
  • Hoe zou elke partij verzekerd moeten zijn voor dit specifieke project en type bouw?
  • Hoe stemmen de verzekeringspolissen op elkaar af? Zijn er overlappingen of tekorten?

Na deze analyse zorgen we ervoor dat de dekkingen van de verschillende partijen beter op elkaar afgestemd zijn. Dit heeft 3 grote voordelen:

1. Elke partij weet waar ze aan toe is

2. Iedereen weet wat er moet gebeuren bij schade, wie voor wat verantwoordelijk is

3. Dit maakt het mogelijk om aanzienlijke premiekortingen te geven. Een win-win voor elke partij.

Behoud het overzicht en bescherm je bedrijf tegen een te hoge of te lage verzekering van je bouwproject met een allesomvattende aanpak. Onze aanpak is uniek; geen enkele andere makelaar kan je dit aanbieden.

Dankzij onze deskundigheid, een algemeen stappenplan en de samenwerking met internationale verzekeringspartners kunnen we voor elk project polissen op maat leveren. Dit geldt ook voor grootschalige projecten, zowel in binnen- als buitenland.

CTA Image

Bescherm jezelf en jouw bedrijf tegen aansprakelijkheidsrisico’s

Onze experts bij Vanbreda Ausloos onderzoeken graag de mogelijkheden voor jouw bedrijf. Met op maat gemaakte polissen zorgen wij voor de best mogelijke dekking, ook in het buitenland.

Ons team staat voor je klaar. Hoe kun­nen we je helpen?

Naam
Consent 
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.