Over Vanbreda Ausloos

Over Vanbreda Ausloos

Vanbreda Ausloos is al meer dan 6 decennia een partner die jouw bedrijf ondersteunt, creatief meedenkt en vooruitziend optreedt. Wij hechten veel waarde aan onze regionale verbondenheid en het persoonlijke contact.

Van Breda Ausloos Leuven 1 of 32

Sinds onze oprichting in 1959 zijn we gegroeid van klassiek verzekeringskantoor naar het ondernemingskantoor van vandaag en zijn we voornamelijk actief in Vlaams Brabant en de Kempen.

In ons kantoor in het centrum van Leuven werken 15 medewerkers, die elke dag een professionele dienstverlening leveren. We zorgen voor een persoonlijke aanpak, oplossingen op maat en dat in heldere en bevattelijke taal. Zo beschermen we jou, je familie of je bedrijf tot in de kleinste details. 

Omdat we vooruit willen gaan, sloten we ons in 2012 aan bij Vanbreda Risk & Benefits, de grootste verzekeringsmakelaar van België. Dit geeft ons een unieke positie in de markt waar onze klanten elke dag van genieten.

We hebben de voordelen van een echte lokale makelaar te zijn door onze korte communicatielijnen en gepersonaliseerde opvolging. En dit in combinatie met de kracht en de expertise van de marktleider in België.

Vanbreda Risk & Benefits helpt ons niet alleen met hun onderhandelingsvaardigheden en kennis. Ze nemen ook de zorgen over finance, legal, marketing en HR van ons over. Zo kunnen we ons volledig richten op wat echt belangrijk is: de bescherming van jou en je zaak.

Van Breda AUSLOOS 20240307 DSC01195 crop
We staan garant voor een levenslange dienstverlening in het verzekeren van de risico’s in het ondernemingstraject. Daarnaast begeleiden we ook de ondernemer en zijn familie met alle verzekeringsfacetten die de nodige aandacht verdienen.
Koen Ausloos • Bestuurder, Vanbreda Ausloos

Onze mis­sie & ons succes

Wij geloven dat iedereen en elk bedrijf de best passende verzekering verdient. Dat is de kern van de missie van Vanbreda Ausloos. In een wereld die snel verandert, moeten we ons voortdurend aanpassen en innoveren om die belofte waar te maken.

Ons succes is gebaseerd op de manier waarop we onze ruime kennis en ervaring, met allerlei soorten risico’s en sectoren, omzetten in een persoonlijke service in combinatie met de meest moderne technologie.

Ver­ze­ke­rings­op­los­sin­gen op maat

Wij luisteren naar jou en proberen de behoeften van je organisatie te begrijpen en te visualiseren. Die persoonlijke benadering leidt tot unieke oplossingen op maat zodat risico’s optimaal verzekerd zijn.

Scher­pe premies

Onze sterke marktpositie stelt ons in staat om de beste voorwaarden voor jou te bedingen en polissen op te maken aan zeer scherpe premies. Ook voor maatwerkoplossingen betaal je correcte premies.

Prag­ma­ti­sche aanpak

Met onze systematische aanpak houden we de zaken goed in de gaten. We houden ons aan onze afspraken, werken proactief en doen aan risicopreventie. Bij schade komen we snel en doeltreffend in actie.

Ster­ke samenwerking

Onze medewerkers zijn steeds bereikbaar voor jou. Zij maken tijd om jou en je bedrijf te leren kennen. Dankzij deze persoonlijke benadering ontwikkelen we een sterke band met onze cliënten.

Moder­ne technologie

We maken gebruik van digitale tools om de verwerking van schadeclaims te versnellen. Met behulp van hedendaagse digitale middelen groeien wij mee met jouw organisatie en bieden wij ook oplossingen voor nieuwe verzekeringsvraagstukken.

Vlot­te afhan­de­ling van scha­de in bin­nen- en buitenland.

Wij houden steeds contact met onze klanten en doen er alles aan om schade snel en correct te behandelen in jouw voordeel.

Van Breda AUSLOOS 20240307 DSC00987

Mybro­ker: onli­ne plat­form voor jouw polissen

Met Mybroker heb je online toegang tot jouw  verzekeringspolissen. Een platform speciaal ontwikkeld voor jou.

  • Toegang tot je dossiers, waar je ook bent
  • Makkelijke en veilige raadpleging 
  • Consulteren van je verzekeringspolissen

Onze mede­wer­kers zijn onze groot­ste troef

Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Dankzij hun inzet en knowhow groeide Vanbreda  Ausloos uit tot een toonaangevende verzekeringspartner in Vlaams-Brabant en de Kempen.

Exper­ti­se op hoog niveau

Meer dan 15 medewerkers gebruiken hun expertise om onze klanten te adviseren op vlak van risicobeheer, verzekeringsoplossingen en employee benefits. Hun vakkennis stelt hen in staat om voor elke unieke situatie een gepaste oplossing te vinden.

Fami­li­aal karakter

Als onafhankelijke makelaar in handen van familiale aandeelhouders voelen wij ons niet alleen sterk verantwoordelijk voor onze cliënten, maar ook voor onze medewerkers en voor de maatschappij.

Klant­ge­richt

Wij streven naar het uitbouwen van langdurige relaties gebaseerd op een nauwe samenwerking. Die duurzame relaties met onze klanten zorgen voor een sterke band en dat leidt dan weer tot sterke resultaten in klanttevredenheidsenquêtes.

Voort­du­ren­de ontwikkeling

Onze medewerkers blijven zich ontwikkelen om steeds de juiste oplossingen aan te bieden en polissen aan te passen waar nodig. We volgen innovaties en veranderingen op de voet en dragen bij aan het ontwikkelen van nieuwe verzekeringsoplossingen.

Focus op stabiliteit

Wij zijn trots om te melden dat Vanbreda Ausloos een retentiegraad van meer dan 98% behaalt. Wij zetten in op onze mensen en hun groei. Samen creëren wij een stabiele werkomgeving zodat we ons volledig kunnen richten op het verzekeren van jouw organisatie.

Duur­zaam­heid is key

Als toonaangevend bedrijf vinden we samen met Vanbreda Risk & Benefits het belangrijk om ons steentje bij te dragen aan de maatschappij, het milieu, de economie en het welzijn van onze werknemers. Daarom is duurzaam ondernemen al jarenlang een bewuste keuze. Hiervoor richten wij ons op de 3 pijlers: mens, milieu en maatschappij.

Mens

Het fysieke en mentale welzijn van onze medewerkers is belangrijk voor ons. Daarom bieden we opleidingen aan, zorgen we voor een kwalitatieve werkomgeving, organiseren we evenementen en hanteren we een bedrijfsethiek die gebaseerd is op wederzijds respect.

Mili­eu

Bij Vanbreda Ausloos hebben we een groen bedrijfsbeleid dat alle aspecten omvat. Onze kantoren draaien op 100% groene stroom, ons wagenpark is milieuvriendelijk en we beheren ons afval op een optimale manier. Dit is nog maar het begin.

Maat­schap­pij

Bij Vanbreda Ausloos engageren we ons voor goede doelen en onze medewerkers doen mee aan vrijwilligersactiviteiten om sociale organisaties te helpen. We werken samen om kwetsbare sectoren en personen te ondersteunen.

Silver medal Eco Vadis

Duur­zaam­heids­in­span­nin­gen beloond

Inzetten op duurzaamheid is essentieel om vandaag én in de toekomst slim zaken te doen. Onze klanten verwachten dat we inspanningen leveren en dat we er transparant over communiceren. Dat duurzaamheid intussen verankerd is in onze bedrijfsstrategie, levert ons deze twee erkenningen op.

  • De Silver Medal van EcoVadis: onze best presterende duurzaamheidsthema's zijn milieu, ethiek en arbeids- en mensenrechten. Duurzame aankoop is één van de focusgebieden waarvoor we een concreet actieplan hebben opgesteld. Onze scorekaart is beschikbaar op aanvraag.
Van Breda AUSLOOS 20240307 DSC00834

Van­b­re­da Ausloos

De verzekeringspartner met een hart voor jou en je organisatie. Wij behartigen jouw belangen wereldwijd met passie, expertise en overtuiging.