Verzekeringsvierluik voor zelfstandigen

Als ondernemer en zelfstandige vormt een goed verzekeringspakket de basis van gerust ondernemen. Aan de hand van de vier belangrijkste pijlers waarop risico's gebaseerd worden in het professionele en het privéleven, maken wij u wegwijs in de basis van het verzekeren. Deze pijlers zijn: aansprakelijkheid, pensioenopbouw, particuliere verzekeringen en aanvullende risicowaarborgen.

Elk verzekeringsdossier van een zelfstandige zal tailor-made worden opgebouwd. Samen met de klant kijken we naar welke verzekeringen must-have , good-to-have of nice-to-have zijn. Elke tak speelt zijn rol in het leven van de ondernemer, Daarom gaan we dieper in op de vier pijlers die voor ons de basis vormen van gerust ondernemen.

Aansprakelijkheid

We onderscheiden vier grote takken in aansprakelijkheid voor een zelfstandige:

 • Beroepsaansprakelijkheid: de contractuele aansprakelijkheid is gedekt voor de intellectuele beroepen waarbij een dienstenovereenkomst is vastgelegd.
 • Uitbatingsaansprakelijkheid: de aansprakelijkheid ten aanzien van derden waarbij het exploitatierisico, ondernemingsrisico en na-leveringsrisico wordt verzekerd.
 • Bestuurdersaansprakelijkheid: bescherming van het privé-vermogen wanneer u in de hoedanigheid van bestuurder aansprakelijk wordt gesteld na fouten of nalatigheid.
 • Tewerkstellingsaansprakelijkheid: wanneer u als zelfstandige binnen een onderneming een managementfunctie opneemt en er conflicten ontstaan met personeel kan uw opdrachtgever verhalen op u.

Pensioenopbouw

Pensioenopbouw is een must-have tegenwoordig als u later over een zorgeloze oude dag wenst te beschikken. Gelukkig zijn er tal van mogelijkheden om op elk financieel niveau investeringen te doen voor uw pensioen:

 • IPT (individuele pensioentoezegging): is een flexibel en gepersonaliseerde vorm van pensioenopbouw waarbij u de hoogte van uw aanvullende pensioenopbouw bepaalt in functie van uw noden. U hoeft alleen rekening te houden met de fiscale 80%-regel.
 • VAPZ (vrij aanvullend pensioen zelfstandigen): Alle zelfstandigen die minimaal de sociale zekerheidsbijdragen betalen van een zelfstandige in hoofdberoep kunnen een VAPZ afsluiten. Dit houdt in dat in de personenbelasting maximaal 8,17% van een begrensd beroepsinkomen mag afgetrokken worden met een jaarlijks vastgelegde maximumpremie.
 • POZ (pensioenovereenkomst zelfstandigen): IPT variant voor zelfstandigen zonder vennootschap. Opbouw extra legaal pensioen tot 80% van het gemiddelde inkomen van de laatste drie jaar.
 • BLV (bedrijfsleidersverzekering): Goed alternatief voor wanneer het loon bewust laag gehouden wordt. Wordt onderschreven door de vennootschap en deze is ook de begunstigde. Kan tot maximum 60% van de jaaromzet.

Aanvullende risicowaarborgen

De aanvullende risicowaarborgen kunnen we onderverdelen in vier grote takken en deze kunnen zowel professioneel als privé van toepassing zijn:

 • Ongevallen: arbeidsongeschiktheidsverzekering waarbij er ook dagvergoedingen bij loonverlies kunnen worden toegepast, verzekerd bedrag bij overlijden, opleg van medische kosten (remgeld),..
 • Hospitalisatie: derdebetalerssysteem in ons land, wereldwijde waarborgen, volledige terugbetaling van medische- en verblijfskosten bij hospitalisatie,..
 • Reisbijstand: Overlijdens-en ongevallenverzekering. Extra dekkingen bij verlies of diefstal van bagages, vertraging van vluchten en aansprakelijkheid.
 • Rechtsbijstand: Contractuele geschillen zijn vaak niet verzekerd in stand alone rechtsbijstandsverzekeringen. Belangrijk om na te gaan of één globale rechtsbijstandspolis niet voordeliger is en globale dekking aanneemt.

Particuliere verzekeringen

Hierin kunnen we opnieuw vier grote takken onderscheiden waarbij we de meeste verzekeringen kunnen onderverdelen:

 • Auto: Omnium, BA-verzekering, Ongevallen bestuurder, rechtsbijstand.
 • Woning: Gebouw/inboedel, brandrisico, diefstalrisico, clausule “afstand van verhaal” voor zelfstandigen.
 • Gezin: familiale, huispersoneel, Alle Risico, kinderen LO.
 • Allerlei: kunstobjecten, oldtimers, juwelen, evenementen in het sociale leven.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over het verzekeringsvierluik voor zelfstandigen of welk tailor-made pakket er voor uw professionele en privéleven van toepassing is? Vul hieronder ons contactformulier in en één van onze specialisten contacteert u zo spoedig mogelijk.

Contactformulier verzekeringsvierluik

Heeft u een specifieke vraag of wilt u meteen één van onze medewerkers spreken? Bel ons gerust even op via onderstaand nummer.