Hoe de brede weersverzekering het Rampenfonds vervangt

Landbouwers kunnen vanaf 1 januari 2020 na een natuurramp geen beroep meer doen op het Rampenfonds. Ze moeten voortaan zelf een weersverzekering afsluiten. Tijdens de eerste jaren zullen ze wel nog gesubsidieerd worden.

Hoe de brede weersverzekering het Rampenfonds vervangt

Elk jaar opnieuw is het inkomen van de landbouwer onzeker. De omvang van de oogst is immers sterk afhankelijk van het weer en door de klimaatverandering belooft dat er niet op te verbeteren. Bij periodes van lange droogte, hevige regenval, uitzonderlijke hagelschade of wat dan ook ving het Rampenfonds dat op. Maar daar wil de Vlaamse regering van af. De meerderheidspartijen hebben daarover een akkoord bereikt.

Via dit fonds droeg de overheid tot op heden een grote hap van de kost na een natuurramp. Het Rampenfonds, dat in veel mindere mate ook bij andere calamiteiten aangesproken werd, voorzag daarin. In 2016 betrof maar liefst 97,3% van het aangevraagde schadebedrag landbouwgerelateerde schade. De overheid heeft nu een regeling uitgewerkt waarbij de private verzekeringsmarkt dat risico zal overnemen.

Premie tot maximaal 65% terugbetaald

Voor de afbouw van het Rampenfonds heeft het een overgangsperiode van vijf jaar voorzien. De vergoedingen onder dit fonds worden stelselmatig afgebouwd, zodat gelijktijdig de ontwikkeling van een private verzekeringsmarkt mogelijk wordt. Het vermijdt dat omwille van een te snelle overgang landbouwers onverzekerd zouden achterblijven. De sector is immers nog onvoldoende vertrouwd met een private weersverzekering.

Als aanmoediging om een private weersverzekering af te sluiten, krijgen landbouwers tijdens de eerste jaren de premie tot maximaal 65% terugbetaald.

Vanbreda volgt deze subsidieregeling nauwlettend op. Eind 2017 zaten wij reeds rond de tafel met het departement landbouw en visserij van de Vlaamse regering, Assuralia, verzekeraars, de Boerenbond en enkele boerensyndicaten.

Sneller uitbetaald na schadegeval

Ondanks de extra kost van deze bijkomende verzekering zijn er ook voordelen voor de landbouwer. Het Rampenfonds dekte als noodfonds slechts een beperkt deel van de opgelopen schade. Door de administratieve rompslomp moesten de getroffenen vaak twee tot drie jaar wachten op een eventuele vergoeding. Een private verzekering zal op dit vlak een aanzienlijke vooruitgang betekenen.

Nieuw: indexverzekeringen op basis van statistieken

De Vlaamse landbouw- en verzekeringssector focust vaak op de klassieke ‘hagelpolissen’ of ‘brede weersverzekeringen’. Ook de nieuwe subsidieregeling richt zich op deze interpretatie van klassieke zaakschadeverzekeringen. Bij mogelijke schade wordt een expert het veld ingestuurd om de effectieve schade te begroten.

In onze buurlanden en elders in Europa zijn er alternatieven beschikbaar, zoals parametrische of indexverzekeringen. Hierbij wordt een mogelijke productietekort eenvoudigweg vastgesteld door middel van vooraf overeengekomen statistieken (of op basis van satellietbeelden) en dit vaak ongeacht de onderliggende schadeoorzaak.

Door recente technologische evolutie zijn deze producten sterk in opmars. Ze bieden vaak meer voordelen in vergelijking met de klassieke zaakschadeverzekering: ruimere waarborgen, een versnelde schaderegeling (en minder discussie), transparantie, wereldwijde dekking en zo meer.

Voor de leden van erkende producentenorganisaties in de groente- en fruitsector subsidieert de Europese Unie de premies bovendien reeds tot 50%.

Datagedreven verzekeringsoplossingen

Door de huidige Fintech-revolutie zijn er meer en meer verzekeraars die zich op deze datagedreven verzekeringsoplossingen toeleggen. Vanbreda staat in contact met meerdere verzekeraars die de Vlaamse landbouwsector gerichte oplossingen kunnen bieden. Door het aanbod te vergroten creëren wij een positieve impact op de gevraagde premies.

Als makelaar kunnen wij de sector dan ook een aanzienlijke toegevoegde waarde bieden. Door gerichte analyse gaan wij op zoek naar het juiste verzekeringsproduct bij de juiste verzekeraar aan de laagst mogelijke prijs.

Tim Pelkmans